Instalații solare termice

FREE
Udemy

Requirements
  • Participantii sa poata opera la calculator
Description

Componenta curriculară Sisteme de incălzire a apei calde este parte componentă a cursului Echipamente şi instalaţii de utilizare a surselor regenerabile de energie. Scopul componentei curiculare constă în cunoașterea profundă a elementelor constructive și a principiilor de funcționare a sistemelor de conversie a energiei solare, a tehnologiilor și soluțiilor de valorificare a energiei solare, a avantajelor și dezavantajelor acestora, a tendințelor de modernizare a pieței muncii în domeniul energiei solare.

Who this course is for:
  • pentru orice persoane cointeresate de domeniul sistemelor solare termice


  • Register New Account
    Reset Password