Statistiek met de TI-30XS/XB

FREE
Udemy

Note: Udemy FREE coupon codes are valid for maximum 3 days only. Look for "GET THIS DEAL" green button at the end of Description.
This post may have affiliate link & we may get small commission if you make a purchase.

Requirements

  • Ingeschreven zijn in een inleidende of gevorderde statistiek-cursus
  • Werken met de rekenmachine TI-30xs of TI30-xb

Description

Je leert allerhande tips & tricks om je rekenmachine te gebruiken voor je statistiek-cursus. Zo win je op je examen heel wat tijd en maak je minder fouten. We leren je hoe je onder andere gemiddeldes, varianties, correlaties, regressies en binomiaalcoëfficiënten gemakkelijk kan berekenen met je rekenmachine. Je leert ook getallen opslaan in het geheugen van je rekenmachine, zodat je afrondingsfouten kan vermijden.

Who this course is for:

  • studenten ingeschreven in een cursus statistiek aan de hogeschool of universiteit


  • Register New Account
    Reset Password